dinsdag, 29. juli 2014 - 8:30 Update: 29-07-2014 13:05

Rode Kruis opent giro 7244 voor slachtoffers Gaza

Oorlog Gazastrook
Foto: Still Youtube
Den Haag

Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de alarmerende humanitaire situatie in de Gazastrook. De hulporganisatie vraagt Nederlanders een bijdrage te doen voor de slachtoffers van het geweld in Gaza en Israël en heeft hiervoor gironummer 7244 geopend.

Het aantal doden en gewonden in Gaza als gevolg van het recente grondoffensief en de bombardementen stijgt schrikbarend. Duizenden inwoners zijn gewond geraakt en inmiddels zijn er meer dan 1.000 doden gevallen.  76% daarvan is burger. Eén op de vier van deze burgerslachtoffers is kind. 200.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Het aanhoudende geweld treft inmiddels de gehele bevolking: ook aan Israëlische zijde is het lokale Rode Kruis actief om levensreddende hulp te bieden en gewonden te verzorgen.

Basisbehoeften
De situatie in Gaza vraagt dringend om ondersteuning. Vele huizen zijn verwoest of beschadigd. Een belangrijk deel van de infrastructuur is vernietigd. Grote delen van Gaza zitten zonder elektriciteit. De aanhoudende bombardementen hebben een schrijnend gebrek aan schoon drinkwater veroorzaakt. Het risico op ziekten is groot, doordat water vervuild is en riolen niet werken. Bevoorraden van het gebied is lastig, aangezien de grenzen zo goed als gesloten zijn.  Daardoor is het voor de getroffen bevolking erg moeilijk om nog in de dagelijkse basisbehoeften te voorzien. Vluchtelingen zoeken via verschillende instanties, waaronder het Rode Kruis, onderdak in leegstaande scholen en andere gebouwen.

Hulpverlening
Hulpverleners en vrijwilligers van het Rode Kruis in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever verlenen 24 uur per dag hulp. Aan beide zijden van de frontlinies, dwars door het geweld aan een ieder in nood. Het Rode Kruis heeft geld nodig voor de aankoop van medicijnen, de medische uitrusting van hulpverleners en medische apparatuur in ziekenhuizen. Er is geld nodig voor het ambulancevervoer van gewonden en voor noodaggregaten van ziekenhuizen. Er is geld nodig om de getroffen bevolking en de vluchtelingen te voorzien van hygiënepakketten en huishoudelijke artikelen. En ten slotte heeft het Rode Kruis geld nodig om noodreparaties uit te voeren aan waterinstallaties en sanitaire faciliteiten. 

Lees alles over:
Provincie: