vrijdag, 28. november 2014 - 8:59 Update: 28-11-2014 13:41

Rotterdam gaat roetuitstoot aanpakken voor schonere lucht

Rotterdam zet in op schonere lucht
Rotterdam

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders vindt schone lucht voor Rotterdammers vanzelfsprekend. In de afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de stad verbeterd, maar nog niet voldoende.

Het college zet met een voorgesteld pakket aan maatregelen een stevige ambitie neer, gericht op het aanpakken van de grootste boosdoener voor de gezondheid van haar inwoners; roet. Een belangrijke maatregel in dit pakket is uitbreiding van de milieuzone.

Wethouder Langenberg (Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie): 'De komende vier jaar heeft schone lucht in de stad prioriteit. Niet alleen om wettelijke normen te halen, maar vooral om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren. Dat is exact de reden waarom we de uitstoot van roet met 40% willen verminderen. Dit willen we bereiken door de meest vervuilende voertuigen uit onze stad te weren, en schoner vervoer te stimuleren.'