dinsdag, 4. februari 2014 - 19:54 Update: 03-07-2014 0:43

Rotterdam moet opdracht toch aan MVRDV gunnen

Foto van rechtbank rechter | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Dinsdag heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in het kortgeding dat architectenbureau MVRDV had aangespannen tegen de gemeente Rotterdam.

Het ontwerp van MVRDV voor een nieuw collectiegebouw bij museum Boijmans Van Beuningen kwam tijdens de aanbesteding als winnaar uit de bus.

Voorkennis
Kort daarop maakt de gemeente Rotterdam bekend dat MVRDV alsnog werd uitgesloten wegens voorkennis. De rechter heeft beslist dat de gemeente Rotterdam de opdracht toch aan MVRDV moet gunnen.

De rechter oordeelt dat MVRDV de aanbestedingsvoorschriften op zich heeft geschonden door bij de voorbereiding te praten met de directeur van Boijmans die ook in de beoordelingscommissie zat.

Maar de rechter is ook van oordeel dat de gemeente Rotterdam MVRDV niet om deze reden had mogen uitsluiten van de verdere aanbesteding. Zo'n zware sanctie mag alleen worden toegepast als dat voldoende duidelijk volgt uit de aanbestedingsspelregels. Dat was hier niet het geval.

De rechter heeft verder onderzocht of MVRDV een ongeoorloofde voorsprong heeft verkregen door het voorgesprek met de directeur van Boijmans. Als dat het geval zou zijn geweest, zou namelijk niet langer sprake zijn van een ' level playing field'. Volgens de rechter is zo'n voorsprong niet gebleken.

De punten waarop MVRDV beter scoorde dan het bureau waaraan de gemeente de opdracht heeft gegund zijn tijdens het gesprek tussen MVRDV en de directeur van Boijmans niet aan de orde gekomen. Aangezien MVRDV verder als beste uit de bus kwam moet de gemeente de opdracht voor het collectiegebouw aan MVRDV gunnen.