dinsdag, 22. april 2014 - 22:45 Update: 03-07-2014 0:37

Rotterdam neemt klokkenluider weer in dienst

Foto van biddende moslim in moskee | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De ambtenaar die informatie over de moskee-internaten naar buiten heeft gebracht, houdt zijn dienstverband. Het onvoorwaardelijk strafontslag dat hij eind oktober 2013 kreeg opgelegd is ingetrokken. Het college van B en W heeft dit vandaag besloten na bestudering van de uitspraak van de voorzieningenrechter en het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC).

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter en het advies van de ABC, zijn de juridische bakens verzet waardoor meer ruimte ontstaat voor klokkenluiders. Het college van B en W respecteert de overwegingen van de voorzieningenrechter en de ABC en heeft de nieuwe jurisprudentie die nu is ontstaan zwaar laten mee wegen in haar overwegingen. Het college van B en W heeft op basis hiervan besloten de juridische procedure te staken en het onvoorwaardelijk strafontslag ongedaan te maken.

Nadat de eerste mediaberichten in november 2012 verschenen waaruit bleek dat vertrouwelijke informatie was gelekt, is binnen de gemeente een onderzoek gestart. Zodra duidelijk was dat de gedragingen van de betreffende ambtenaar te typeren waren als plichtsverzuim, is zoals gebruikelijk overgegaan tot onvoorwaardelijk strafontslag. De ambtenaar heeft hierop bezwaar gemaakt bij de ABC en een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter.

Het college van B en W volgt de conclusie van het advies van de ABC. De ambtenaar keert daarmee terug in de organisatie, waarbij deze een waarschuwing met een proeftijd van twee jaar krijgt vanwege de gedragingen die door de ABC en de voorzieningenrechter wel als plichtsverzuim zijn aangemerkt. De gemeente Rotterdam zal samen met de betreffende ambtenaar op zoek gaan naar een geschikte plek om in de organisatie terug te keren.