dinsdag, 18. februari 2014 - 8:38 Update: 03-07-2014 0:42

Rottumeroog valt ten prooi aan de zee

foto van eiland | fbf archief
Foto: fbf archief

Het laatste gebouw het vogelwachtershuis op Rottumeroog moet eerder dan verwacht worden gesloopt. Dat stellen Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Met de grote storm en het springtij van 5-6 december 2013 is het duinmassief aan de noordwestkant van Rottumeroog bijna volledig verdwenen. Hierdoor kwam het vogelwachtershuis aan de rand van de Noordzee te staan. Een ontwikkeling die was voorzien, maar veel sneller ging dan verwacht.

Het gevaar voor het verder afslaan van de resterende meters duin en het in zee belanden van de cabines en toebehoren, is sindsdien erg groot, aldus Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer wil voorkomen dat er afval terechtkomt in het gebied. Op 13 december 2013 zijn daarom alle milieubelastende stoffen en brandstoftanks van het eiland gehaald. En ruim voor het broedseizoen (1 april) wordt het vogelwachterhuis ontmanteld en afgevoerd. Het kenmerkende baken De Kaap, eigendom van Gemeente Eemsmond, staat stevig en blijft tot nader order staan.

Ontmantelingsoperatie
De ontmantelingsoperatie wordt uitgevoerd van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2014, in een nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. De duur van de operatie is afhankelijk van weer en getij. De provincie Groningen en gemeente Eemsmond hebben gezorgd voor een snelle vergunningverlening. De bemanning van de MS Harder van het ministerie van EZ zorgt voor vervoer en houdt toezicht. De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat levert een groep vrijwilligers. Tijdens het werken overnachten de mensen op Rottumerplaat en op de schepen.

Provincie:
Tag(s):