vrijdag, 16. mei 2014 - 16:43 Update: 03-07-2014 0:36

RTL mag pestbeelden school in Hoogvliet niet uitzenden

Foto van pesten geweld jongeren | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Hoogvliet

De door RTL met een verborgen camera gemaakte beelden over pesten op het Einstein College in Hoogvliet mogen van de rechter niet worden uitgezonden. Dit heeft de rechtbank in Lelystad vrijdag bepaald.

De beelden van pestende leerlingen werden gemaakt voor een aflevering van het programma 'Project P'. De directie van het Einstein College in Hoogvliet, een groep ouders en docenten hadden een kort geding aangespannen tegen het tv-programma. Ook beelden waarbij de scholieren met de heimelijk gemaakte opnames werden geconfronteerd, mogen niet worden uitgezonden. Als RTL de beelden wel uitzendt, moet een dwangsom van 250.000 euro betaald worden.

Bescherming persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder
De rechter oordeelde dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen in deze zaak zwaarder weegt dan het recht op van vrijheid van meningsuiting van RTL. De rechter liet hierbij met name meewegen dat een school een niet-openbare ruimte is.

De leerlingen en docenten mochten erop vertrouwen dat zij in een veilige (leer)omgeving waren en hoefden daar niet bedacht te zijn op het maken van opnames met een verborgen camera. De rechter woog ook mee dat het om jonge kinderen ging, die niet de keuze hebben om níet naar school te gaan. Ook speelde mee dat RTL geen specifieke misstand op het Einstein College wilde blootleggen, maar aandacht wilde besteden aan pesten in het algemeen.

Confrontatie bij het sportveld
Een heimelijk opgenomen confrontatie van de leerlingen bij het sportveld mag ook niet worden uitgezonden. De rechter oordeelde dat uit de geblurde beelden, waarbij ook stemmen zijn vervormd, op redelijk eenvoudige wijze de identiteit van de leerlingen is af te leiden.

Ook is de kans aanwezig dat de leerlingen via berichtgeving op social media worden herkend. De rechter woog ook mee dat de school zich inspant om pesten tegen te gaan. De school maakt gebruik van pestprotocollen en heeft ook deelgenomen aan speciale projecten.

Provincie:
Tag(s):