vrijdag, 17. oktober 2014 - 9:32 Update: 17-10-2014 12:05

Ruim 2,5 miljoen mensen leven onder armoedegrens

2,5 miljoen mensen leven onder armoedegrens
Foto: Archief EHF
Rotterdam

In Nederland leven ruim 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dit is 15 procent van de bevolking in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van Platform31/EUKN.

Onder de 2,5 miljoen mensen zijn ruim 600.000 kinderen. In vijf jaar tijd nam het aantal personen die onder de armoedegrens leven toe van 14,9 procent naar 15,9 procent. Het risico op armoede en sociale uitsluiting onder kinderen nam in diezelfde periode veel sterker toe: van 15,5% in 2008 naar 17% in 2013. Het gaat om 604 duizend kinderen in Nederland.

In Nederland is armoede vooral geconcentreerd in achterstandswijken van steden. Deze ruimtelijke concentratie en segregatie verkleint de kansen voor armen om hun situatie te verbeteren. Dit zorgt voor ongelijke kansen voor kinderen in het onderwijs en ongelijke kansen later op de arbeidsmarkt. Bovendien hebben kinderen die in armoede opgroeien een lagere levensverwachting.

Hamit Karakus, directeur Platform31: 'Armoede is hardnekkig en het effectief aanpakken van armoede heeft een lange adem nodig. In Rotterdam-Zuid werken Rijk, gemeente, onderwijs, zorginstellingen en bedrijfsleven samen bij het aanpakken van de achterstanden. De ervaring leert dat langdurige, integrale projecten effect hebben. Meer Nederlandse steden zouden voor deze aanpak moeten kiezen. De aanpak in Rotterdam-Zuid maakt duidelijk dat als er echt een bestuurlijke wil is om de situatie van achterstandswijken te verbeteren, dit mogelijk is.'

Categorie:
Provincie: