donderdag, 6. maart 2014 - 15:48 Update: 03-07-2014 0:41

Ruim 3 miljoen mensen mijden de spits

Foto van file snelweg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Zwolle

De nieuwe aanpak voor een betere doorstroming op de grote fileknooppunten in 12 regio's begint zijn vruchten af te werpen. Inmiddels mijden jaarlijks ruim 3 miljoen bestuurders de spits. Dagelijks gaat het om 13.500 mensen die uit de spits verdwenen zijn en daarmee zorgen voor een flinke verlichting op de weg.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de aanpak voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag bekend heeft gemaakt. De eerste resultaten zijn vooral het gevolg van de verschillende spitsmijdprojecten waarbij Nederlandse automobilisten in verschillende regio's worden gestimuleerd op andere manieren of op een andere tijdstip van en naar het werk te reizen.  De projecten die een fors deel van het effect voor hun rekening nemen zijn de projecten in Arnhem-Nijmegen, Rotterdam en Midden Nederland.

Schultz: "Deze eerste resultaten zijn veelbelovend en smaken naar meer. Ze laten zien dat veel mensen door kleinschalige lokale maatregelen slimmer gaan reizen. De sleutel tot het oplossen van fileleed hebben we zelf in de hand. Maar het vraagt lange adem en doorzettingsvermogen om  gewoontes te veranderen. Daarom gaan we door met deze aanpak om Nederland slimmer bereikbaar te maken."  

De minister heeft vandaag op het Beter Benutten congres in Zwolle met de 12 regio's nieuwe afspraken gemaakt om de komende jaren met extra maatregelen de drukte tijdens de spits verder te verminderen. Het ministerie en de regio's gaan aanvullend samen 600 miljoen euro investeren in de periode 2014-2017. Met deze investering willen de partijen 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren.

Provincie: