zaterdag, 11. januari 2014 - 9:17 Update: 03-07-2014 0:44

Ruzie na euthanasie op 35-jarige psychiatrische patiënte

Foto van euthanasie | fbf
Foto: fbf

Tussen artsen is een flinke ruzie ontstaan over euthanasie op een 35-jarige psychiatrische patiënte in december 2012.

Er waren wel drie Scen-artsen, -artsen die een behandeld arts moeten adviseren over een verzoek euthanasie- nodig voordat kon worden overgegaan tot levensbeëindiging en één van hen diende ook nog een klacht in. Dit schrijft Trouw zaterdag.

Naar aanleiding van deze zaak hebben de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie een speciale commissie in het leven geroepen. Die komt woensdag voor het eerst bijeen in een besloten zitting. Euthanasie bij psychiatrische patiënten is voor veel artsen een gevoelige kwestie. De patiënt kan wilsonbekwaam zijn, wat het lasig maakt om te beoordelen of hun wens om te sterven weloverwogen is. Artsen zien die wens vaak als onderdeel van het ziektebeeld. In het geval van de 35-jargie vrouw werden drie Scen-artsen geraadpleegd.

Scen staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. Het is zeer uitzonderlijk dat er drie artsen geraadpleegd worden, zo schrijft Trouw. De eerste twee Scen-artsen oordeelden negatief over de euthanasiewens. Eén van hen dacht dat de stervenswens ingegeven kon zijn door het psychotisch ziektebeeld, de andere arts, een huisarts in Maastricht, was van mening dat er nog behandelmogelijkheden waren. Daarna raadpleegde de behandelend arts nog een derde Scen-arts. Hij was er na twee weken van overtuigd dat de vrouw uitbehandeld was. Twee dagen later kreeg de vrouw een dodelijke injectie.

Een van de twee eerder geraadpleegde artsen heeft nu een klacht ingediend. Hij voelt zich onheus bejegend door de toetsingscommissie, die hem sprak over de zaak. Die bleef hem maar vragen waarom hij als huisarts dacht kennis te hebben van psychiatrische problemen en zei niet blij met hem te zijn, aldus de arts in Trouw.

Onder de nu twaalf jaar oude euthanasiewet is zo'n klacht nooit eerder ingediend.

Categorie: