zaterdag, 1. februari 2014 - 9:05 Update: 03-07-2014 0:43

Samsom door FNV opgeroepen woord te houden

foto van PvdA | fbf
Foto: fbf
Groningen

In een open brief zaterdag heeft de vakbond FNV Noord PvdA fractievoorzitter Diederik Samsom opgeroepen woord te houden als het gaat om de het reddingsplan voor werk in het Noorden.

De brief:
Het is hoog tijd dat u uw belofte, gedaan op 14 januari 2014 te Middelstum, op korte termijn inlost.
Daar heeft u aangegeven dat de PvdA er alles aan zal doen om het plan van de provincie Groningen te laten slagen. Het plan houdt in dat de warmtekracht koppeling op het Chemiepark Delfzijl weer volledig in gebruik wordt genomen, tegen een aangepast gastarief. Hiermee kunnen de bedrijven op en rond het Chemiepark (incl. Aldel) behouden blijven. U wenste dat de andere politieke partijen het plan ook steunen. Maak uw woorden waar.

Zorg met dit plan voor:
- vergroening van de zware en chemische industrie;
- een gelijk speelveld van energiekosten met de ons omringende landen;
- investeringen van € 1,8 miljard door het bedrijfsleven in nieuwe hoogwaardige technologie voor schone energie;
- behoud van vijfduizend banen en in plaats van koud saneren voor echte banengroei;
- volop kansen voor een doorstart van Aldel; dit is essentieel en de tijd raakt op!
Veel draagvlak
Werkgevers, provincie, gemeenten, betrokken energiemaatschappij, milieubewegingen, ondernemingsraden en vakbonden staan achter deze oplossing. Net als ongeveer 20.000 mensen die de petitie vanuit het volksdebat in Zuidbroek tekenden.

Wij waren verbaasd dat in het spoeddebat op 22 januari 2014 de motie van CDA en SP om dit plan uit te voeren niet is gesteund door de PvdA. De PvdA heeft het spoeddebat aangevraagd. De PVV, CU waren voor. Met de PvdA zou er dus een Kamermeerderheid zijn. Wij balen daarvan. Het spoeddebat was immers vooraf besproken. In plaats daarvan heeft de PvdA een motie ingediend om de minister te vragen met de makers van het plan verder te overleggen en dit binnen 14 dagen af te ronden.

Maak uw woorden waar
Aanstaande woensdag loopt deze termijn af. U heeft in een volle zaal in Middelstum met een emotioneel betoog nogmaals laten weten dat de PvdA staat voor het gebied en er alles aan zal doen om werk in het Noorden en bij Aldel te behouden. Dit ging live de huiskamers in via RTV Noord.

Het Noorden zit in de top 5 van werkloosheid en van laagste gemiddelde inkomens en in de top 1 qua gevolgen van aardbevingen. Slechts 1% van de aardgasbaten gaat naar het noorden waar 10% van de bevolking woont. Nu is het zaak om over de brug te komen.

Maak uw woorden waar en kom op voor werkgelegenheid voor de werknemers in Groningen en het Noorden.
Wij vragen u om voor aanstaande woensdag opnieuw een motie in te dienen, waarin u de Tweede Kamer vraagt akkoord te gaan met de uitvoering van het reddingsplan “Delesto”, als hierboven beschreven.

Provincie: