woensdag, 17. september 2014 - 16:44 Update: 17-09-2014 17:26

Schade kettingbotsingen Zeeland gezamenlijk door verzekeraars afgehandeld

Schade kettingbotsingen Zeeland gezamenlijk door verzekeraars afgehandeld
Foto: Archief EHF
Goes/Middelburg

De (letsel)schade, als gevolg van de kettingbotsingen van dinsdagochtend in Zeeland, zal door de Nederlandse verzekeraars, onder coördinatie van het Verbond van Verzekeraars, in gezamenlijk overleg zo snel mogelijk worden afgewikkeld. Dit heeft het Verbond van Verzekeraars bekendgemaakt.

Eén van de grootste kettingbotsingen
De reeks kettingbotsingen op de A58 tussen Goes en Middelburg in Zeeland is één van de grootste in de afgelopen tien jaar, zowel wat betreft het aantal slachtoffers als het betrokken aantal voertuigen. Het Verbond betuigt zijn medeleven met de nabestaanden en slachtoffers.

Draaiboek Kettingbotsingen
Verzekeraars zullen de schadeafwikkeling voortvarend oppakken. Het Verbond heeft hiervoor het Draaiboek Kettingbotsingen in werking gesteld. Dat betekent in eerste instantie dat de gezamenlijke verzekeraars – in overleg met de politie – de auto’s die bij de botsing betrokken waren, veilig hebben gesteld. 

Ook zal in samenwerking met de politie worden gezorgd voor goede overzichtstekeningen. Naar verwachting komt in de loop van woensdag een lijst met kentekens beschikbaar die onder de motorrijtuigverzekeraars zal worden verspreid.

De Afdelingscommissie Motorrijtuigen is woensdagochtend bij het Verbond bijeengekomen en zal dan ook de kettingbotsing en afwikkeling van de schade nader bespreken. Het Verbond staat daarnaast in contact met de Stichting Processen Verbaal en het Waarborgfonds Motorverkeer om zorg te dragen voor een zo efficiënt mogelijke afwikkeling van de (letsel)schade. 

Provincie: