vrijdag, 14. november 2014 - 14:39 Update: 14-11-2014 18:01

'Schaderegeling politiemensen PTSS moet beter'

'Schaderegeling politiemensen PTSS moet beter'
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Nationale ombudsman heeft in een brief aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zijn zorgen geuit over de huidige PTSS-regeling voor agenten.

De ombudsman heeft de minister in overweging gegeven om de Coulanceregeling Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) bij de politie op een aantal punten te herzien of aan te vullen. Hij heeft dit gedaan n.a.v. een signaal van enkele oud-politiefunctionarissen dat de regeling op belangrijke punten ongunstiger is dan de regeling die de Minister van Defensie voor veteranen met PTSS heeft opgesteld.

Het gaat volgens de Ombudsman bij de Coulanceregeling PTSS bij de politie om een vijftal zorgpunten. Onredelijke verschillen in de hoogte van schadevergoeding is daar één van. De minister heeft gekozen voor een harde peildatum: 24 februari 1997. De verschillen in de hoogte van de schadevergoedingsbedragen tussen de periode vóór en de periode na die datum zijn onredelijk groot, vooral voor degenen die volledig arbeidsongeschikt zijn.

Ontnemen van recht om te procederen

Een ander zorgpunt is die van het ontnemen van het recht om te procederen. De bedragen voor (im)materiële schadevergoeding worden uitbetaald tegen finale kwijting. Dit vindt de ombudsman niet juist. Hij vindt dat met het ontvangen van een uitkering niet het recht moet worden ontnomen om te procederen als de betrokkene vindt dat de schade hoger is.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):