dinsdag, 2. september 2014 - 13:25 Update: 02-09-2014 18:11

Schippers gaat takenpakket NZa na rapport opnieuw bezien

Logo van NZa
Den Haag

Minister Schippers van VWS gaat bekijken of er mogelijk iets veranderd moet worden aan het takenpakket van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van de kritiek van de commissie-Borstlap. Deze stelt dat het ministerie en NZa soms langs de randen schuren binnen het toelaatbare.

De NZa en het ministerie van VWS blijken in de onderzochte gevallen binnen de lijnen van de geldende verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide instanties te zijn gebleven. Dit stelt Schippers in een eerste reactie op het vandaag verschenen rapport van de commissie.

Begin april besloot Schippers tot het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar het intern functioneren van de NZa. Aanleiding was het feit dat de toenmalige Raad van Bestuur van de NZa haar had geïnformeerd over een omvangrijk bezwaarschrift tegen zijn personeelsbeoordeling van een op dat moment inmiddels overleden medewerker van de zorgautoriteit. In het bezwaarschrift toonde deze medewerker zich kritisch op het personeels- en ICT-beleid bij de NZa. Ook had hij kritiek op de relatie tussen de NZa en het ministerie.

 

Tag(s):