dinsdag, 30. september 2014 - 12:20 Update: 30-09-2014 18:30

Schoonmakers landelijke fastfoodketen gecontroleerd op misstanden

Grootscheepse controles schoonmaak fastfoodketen
Foto: Archief EHF
Den Haag

In de nacht van zondag 21 op maandag 22 september zijn bij 14 filialen van een landelijke fastfoodketen werknemers van twee schoonmaakbedrijven gecontroleerd.

Bij de controles waren de Inspectie SZW, de Belastingdienst, UWV, gemeenten en politie betrokken. Met de gezamenlijke controle willen de betrokken diensten misstanden in de schoonmaakbranche aanpakken. Uit vooronderzoek is gebleken dat er mogelijk sprake was van zwartwerk, illegale tewerkstelling en uitkeringsfraude.

Bij 12 vestigingen zijn in totaal 25 schoonmakers aangetroffen van twee schoonmaakbedrijven. De gecontroleerde schoonmakers hadden verschillende nationaliteiten. In een aantal gevallen is uitkeringfraude geconstateerd. De schoonmaakbedrijven worden onder meer verdacht van overtreding van de Arbeidstijdenwet. Daarnaast is mogelijk sprake van overtreding van de Wet arbeid Vreemdelingen en van de Wet minumumloon.

Ook op fiscaal gebied wordt nader onderzoek verricht omdat er aanwijzingen zijn dat niet alle gewerkte uren werden verantwoord (zwartwerk) in de administratie van de schoonmaakbedrijven. De administratie van in ieder geval één van de schoonmaakbedrijven is bovendien gebrekkig en onvolledig. Daarnaast wordt door de Belastingdienst onderzocht of diverse toeslagen aan de schoonmakers terecht zijn verstrekt.

Tenslotte werd in een aantal gevallen onveilig gewerkt. Ook hier wordt verder onderzoek naar gedaan.