maandag, 17. maart 2014 - 15:14 Update: 03-07-2014 0:40

Schultz:waterschappen blijven voorlopig bestaan

Foto van gemaal en waterpeil NAP | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De OESO is positief over de manier waarop het waterbeheer in Nederland bestuurlijk is georganiseerd, inclusief de positie van de waterschappen daarin.

Minister Schultz ziet daarom geen aanleiding bestuurlijke of organisatorische veranderingen in het waterbeheer door te voeren. “Waar het mij om gaat, is dat een bestuurlijke hervorming moet leiden tot een wezenlijke inhoudelijke verbetering van de taakuitvoering. Het is dus geen doel op zich. Wel moeten waterschappen steeds blijven zoeken naar manieren om doelmatiger te werken en initiatieven blijven nemen om met gemeenten en provincies samen te werken. Dat blijft de boodschap.”

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu geeft later dit voorjaar de aftrap voor een nieuwe aanpak voor publiekscommunicatie om Nederlanders bewuster te maken van de waterrisico’s in eigen land. Het ministerie doet dit samen met waterschappen, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven en het Deltaprogramma.

Die aankondiging deed minister Schultz maandag bij de overhandiging van het rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the future? door adjunct-secretaris-generaal Yves Leterme van de OESO. Een belangrijke conclusie van het rapport is het tekort aan waterbewustzijn onder Nederlanders. 

Schultz: “Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, wat er nodig is om het drinkwater op peil te houden, wat de overstromingsrisico’s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man komt. Net als de OESO vind ik een indringende wake up call op zijn plaats: mensen moeten erover nadenken wat ze moeten doen als het misgaat.”

Provincie: