dinsdag, 8. april 2014 - 9:58 Update: 03-07-2014 0:38

Slachtofferhulp helpt meer slachtoffers

Foto van mishandeling
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Slachtofferhulp Nederland heeft afgelopen jaar 20% meer slachtoffers vervolghulp geboden dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag gepubliceerd is.

Slachtoffers maakten in 2013 vooral meer gebruik van de praktische en emotionele ondersteuning en ook van het verhalen van schade. In totaal ontving Slachtofferhulp Nederland de gegevens van 225.866 slachtoffers, getuigen en betrokkenen.

Praktische en emotionele ondersteuning

In 2013 maakten 63.066 slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen gebruik van de emotionele en praktische ondersteuning. Dat is 9% meer dan in 2012. De praktische ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het invullen van verzekeringsformulieren, het schrijven van brieven of het meegaan naar de politie, arts of advocaat.

De emotionele ondersteuning bestaat uit het luisteren en meedenken met het slachtoffer, maar ook het adviseren van ouders en leerkrachten over het omgaan met kinderen na een ingrijpende gebeurtenis. Slachtoffers en nabestaanden kunnen ook in contact gebracht worden met lotgenoten.

Juridische ondersteuning
Slachtofferhulp Nederland verleent naast de praktische en emotionele ondersteuning ook juridische ondersteuning. In 2013 hielp de organisatie 19.286 slachtoffers of nabestaanden bij het verhalen van schade, dat is een stijging van 7% ten opzichte van 2013. Bij het opstellen van de schriftelijke slachtofferverklaring of het voorbereiden op het spreekrecht zijn het afgelopen jaar 4.551 slachtoffers of nabestaanden geholpen. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van 2012. Minder slachtoffers hadden in 2013 behoefte aan informatie of begeleiding bij het strafproces. Het aantal slachtoffers dat geïnformeerd werd over het strafproces is gedaald met 9% naar 6.875 slachtoffers en nabestaanden.

Meer hulp aan slachtoffers van veelvoorkomende misdrijven
Dankzij de landelijke invoering van ZSM op 1 januari 2013 benaderde Slachtofferhulp Nederland in 2013 bijna 13.000 slachtoffers van veelvoorkomende en eenvoudige misdrijven. Bij 2800 zaken maakte de juridisch medewerkers een schade inventarisatie.

Provincie:
Tag(s):