dinsdag, 30. december 2014 - 9:12

Smog door vuurwerk tijdens oudjaarsnacht

Smog door vuurwerk tijdens oudjaarsnacht
Foto: Archief FBF
Den Haag

​In de eerste uren na middernacht zullen de stofconcentraties in Nederland (sterk) verhoogd zijn door vuurwerk.

De hoogste concentraties zullen in stedelijk gebied voorkomen.

Gezondheidseffecten

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen last ondervinden. Men kan klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen.

Categorie:
Provincie: