vrijdag, 3. januari 2014 - 16:19 Update: 03-07-2014 0:45

Snelle bestraffing 69 verdachten jaarwisseling

Foto van verdachte rechter rechtbank | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Arnhem

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft inmiddels 69 van de ruim honderd voorgelegde oud en nieuw-zaken bij ZSM afgehandeld. Dit heeft het OM vrijdag laten weten.

Bij ZSM beslist het Openbaar Ministerie in overleg met politie, reclassering en slachtofferhulp zo snel en samenlevingsgericht mogelijk over de afdoening van zaken. Van deze zaken moeten in ieder geval 21 verdachten voor de rechter verschijnen (12 in Gelderland en 9 in Overijssel) en 29 zaken zijn afgedaan met een strafbeschikking (21 in Gelderland en 8 in Overijssel). 

Geldboetes en taakstraffen
Bij de strafbeschikkingen gaat het in de meeste gevallen om een geldboete, met name voor belediging van politieagenten. Van de in totaal 12 minderjarigen die zijn aangehouden, zijn er 4 naar Halt verwezen. 
In slechts 6 zaken kon het feit niet bewezen worden. De overige zaken zijn bijna allemaal door middel van een taak-/werkstraf afgedaan of moeten nog nader worden onderzocht.

In totaal hebben 31 zaken, 24 in Gelderland en 7 in Overijssel, te maken met geweld tegen mensen met een publieke taak. Deze zaken worden door het OM hoog opgenomen, omdat juist deze mensen zorgen voor de veiligheid van een ieder en zij ongehinderd hun werk moeten kunnen doen.

Daar waar mogelijk worden oud en nieuw-zaken in januari op snelrechtzittingen behandeld. Waar meer onderzoek nodig is, worden de zaken later, maar zo snel mogelijk, op zitting gebracht.