donderdag, 11. september 2014 - 11:09 Update: 11-09-2014 12:49

'Spanningen Oekraïne en het Midden-Oosten risico voor economisch herstel'

Spanningen Oekraïne en het Midden-Oosten risico voor economisch herstel
Foto: Still Youtube
Utrecht

Geopolitieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten vormen steeds nadrukkelijker een risico voor het wereldwijde economische herstel. Ook de Nederlandse economie ondervindt hier hinder van.

Met name de uitvoer kan (verder) onder druk komen te staan, bijvoorbeeld als het conflict met Rusland escaleert. Mocht dit niet aan de orde zijn, dan zal de Nederlandse economie in de rest van 2014 beperkt groeien, waardoor het BBP-volume dit jaar ½% groter zal zijn dan in 2013. Volgend jaar zullen ook de consumptieve bestedingen van huishoudens weer toenemen en groeit het BBP mogelijk met 1 ½%. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag gepubliceerde Economisch Kwartaalbericht.

“De Nederlandse economie gaat langzamerhand weer profiteren van aantrekkende consumentenuitgaven. Huishoudens krijgen dit en volgend jaar eindelijk iets meer te besteden door de lage inflatie en overheidsbeleid. Daardoor zal het herstel ook voelbaar zijn in de sectoren die op het binnenland gericht zijn, zoals de detailhandel, de horeca en de persoonlijke dienstverlening”, aldus Rabobank-econoom Theo Smid. “Gezinnen zijn echter ook nog steeds bezig schulden af te bouwen, waardoor het tempo van de consumptiegroei laag ligt. Maar volgend jaar doet de consument weer echt mee. Er komen ook weer meer banen bij, zodat de werkloosheid kan dalen. Met 7% blijft die dit jaar echter nog hoog. In de publieke sector, en dan met name de zorg, zullen door bezuinigingen nog banen verdwijnen. Voor volgend jaar voorzien we een werkloosheid van 6 ¾%, dus een lichte daling ten opzichte van dit jaar. Verder zal onze export in 2015 naar verwachting aantrekken doordat de wereldeconomie harder groeit. Voor onze belangrijkste handelspartners zijn de vooruitzichten gunstiger geworden en wij verwachten dat bedrijven daarom de komende jaren weer meer zullen investeren.”

Europese economische groei blijft beperkt
Voor de eurozone verwachten de economen voor dit jaar een BBP-groei van ¾%, en voor 2015 ramen zij de economische groei op 1 ½%. Rabo-econoom Michiel Verduijn: “Dat groeicijfer is nog te laag om veel banen te creëren en dus zal de werkloosheid maar langzaam dalen. De binnenlandse vraag trekt geleidelijk aan en dat zal de groei dragen, zowel in de noordelijke als in de zuidelijke lidstaten.”

Russische sancties niet de enige risicofactor voor Europese Unie
De wederzijdse handelssancties als gevolg van het conflict met Rusland raken de Europese Unie, maar de directe impact zal beperkt zijn. Verduijn: “De export van landbouwproducten naar Rusland vanuit EU-landen bedroeg in 2013 slechts 0,18% van de totale EU-goederenexport. Maar er zijn ook indirecte effecten. Zo moeten we onder meer rekening houden met een verslechtering van het Europese consumenten- en producentenvertrouwen.”

Ook een mogelijk hogere olieprijs vormt een risico voor de wereldhandel en dus ook de Europese economie. Dat komt door conflictsituaties en instabiele overheden in een aantal olieproducerende landen, met name Libië en Iran. Verduijn: “In Iran zijn de onderhandelingen met de VS over het Iraanse nucleaire programma van cruciaal belang voor het opheffen of juist aanscherpen van de export-restricties voor Iraanse olie. Als die onderhandelingen mislukken kan de olieprijs aanzienlijk stijgen.”