donderdag, 4. december 2014 - 11:25 Update: 04-12-2014 13:35

Staat pakt 1,3 miljard euro uit garanties

Banken zetten minder geld uit bij De Nederlandsche Bank
Foto: Archief FBF
Den Haag

Een omstreden steunmaatregel voor de Nederlandse bankensector met winst afgesloten voor de Staat.

De laatste garanties die de Nederlandse Staat sinds 2008 heeft afgegeven om de financiering van financiële instellingen op gang te brengen zijn vervallen. Met de aflossing door NIBC Bank NV van de laatste gegarandeerde obligaties per 2 december jongstleden is de garantieregeling beëindigd. Sinds 2009 heeft de garantieregeling de Nederlandse Staat in totaal ongeveer 1,3 miljard euro aan premies opgebracht.

Minister Dijsselbloem van Financiën: "We hebben destijds als overheid de nodige maatregelen getroffen om de financiële sector te ondersteunen. Langzaam zien we dat deze maatregelen hun effect hebben. Met deze laatste transactie van NIBC komt de garantieregeling van de Nederlandse Staat te vervallen. Het merendeel van de Nederlandse financiële sector staat daarmee weer op eigen benen. Al blijft het belangrijk dat financiële instellingen hun zaken de komende jaren verder op orde brengen."

In oktober 2008 introduceerde de Nederlandse overheid een garantieregeling voor banken van 200 miljard euro. De garanties waren bestemd voor de uitgifte van middellang schuldpapier door banken. De regeling was bedoeld om de financiering van financiële instellingen op gang te brengen, zodat de kredietverlening aan bedrijven en particulieren werd gewaarborgd.

De garantiestelling werd twee keer verlengd, voor het laatst op 1 juli 2010, tot en met 31 december 2010. Bij iedere verlenging zijn de garantiepremies verhoogd om de banken te stimuleren zich op alternatieve wijze te financieren. Op 1 januari 2011 werd de garantieregeling definitief gesloten en konden financiële instellingen geen aanvragen meer indienen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):