donderdag, 16. januari 2014 - 15:45 Update: 03-07-2014 0:44

Staatsbosbeheer wil ruiters laten betalen voor buitenritten

Foto van ruiter in het bos | Archief MV
Foto: Archief MV
Driebergen

Staatsbosbeheer onderzoekt in samenwerking met de paardensportbond KNHS de invoer van een buitenrijpas voor paardensporters. Door verandering in de overheidsfinanciering voor recreatieve voorzieningen in de natuur, is het onderhoud van ruiterpaden niet meer gedekt.

Het onderzoek richt zich op mogelijke oplossingen, zoals de invoer van een buitenrijpas die aansluit bij de wensen en behoeften van ruiters. De resultaten van het onderzoek worden in april verwacht. Dan wordt ook meer duidelijk over de verdere invulling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. Alle leden van de KNHS krijgen eind januari/ begin februari een uitnodiging om mee te doen. Ook proberen we ruiters die niet bij de KNHS aangesloten zijn te bereiken. Beide organisaties hechten veel waarde aan het behoud van de buitenritten in de natuur in Nederland.

De opbrengsten van de nieuwe buitenrijpas komen rechtstreeks ten goede aan het onderhoud van ruiter- en menpaden. Staatsbosbeheer en de KNHS willen met de Buitenrijpas buiten rijden blijven garanderen en samen met ruiters vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Het is de wens om toe te werken naar een landelijke buitenrijpas voor de gehele groene sector.