maandag, 17. maart 2014 - 17:56 Update: 03-07-2014 0:40

Staatssecretaris Teeven neemt bodyscan in gebruik

Foto van een bodyscan | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Om de controle van vreemdelingen in het Detentiecentrum Rotterdam minder belastend te maken kan dit voortaan plaatsvinden met behulp van een bodyscan. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

Het apparaat dat hiervoor gebruikt gaat worden, heeft staatssecretaris Teeven maandag officieel in gebruik genomen tijdens een persbijeenkomst.

Visitatie
Ingeslotenen die in het detentiecentrum worden geplaatst, ondergaan visitatie. Dit is een onderzoek aan het lichaam om te voorkomen dat verstopte en ongewenste spullen die een bedreiging vormen voor de orde en veiligheid, het detentiecentrum binnen komen. Omdat de huidige praktijk van onderzoek als belastend wordt ervaren, beloofde de staatssecretaris vorig jaar aan de Kamer met een alternatief te komen.

Met de scanner kunnen verstopte voorwerpen aan en in het lichaam ontdekt worden zonder dat een vreemdeling zich hiervoor hoeft te ontkleden voor lichamelijk onderzoek. Dit moet de controle voor de vreemdeling minder bezwaarlijk maken, terwijl een deugdelijke controle op de invoer van verboden middelen in de inrichting wel gewaarborgd blijft. Zo kan voor zowel ingeslotenen als medewerkers een veilige omgeving gecreëerd worden.

Röntgenstraling
De bodyscan maakt gebruik van röntgenstraling. De zeer lichte dosis straling die vrijkomt tijdens een scan is te vergelijken met een middagje in de zon, en valt binnen alle eisen die door het RIVM en de vergunningverlener zijn gesteld. De scanner zal alleen gebruikt worden door hiervoor geautoriseerd en getraind personeel dat zich aan strikte procedures moet houden. Daarbij wordt een vreemdeling altijd voorgelicht én moet hij toestemming geven voordat de scan gemaakt kan worden.

Op dit moment is de bodyscan al beschikbaar voor vreemdelingen die verblijven in het Detentiecentrum Rotterdam. In andere locaties waar vreemdelingen verblijven, volgt de bodyscan op een later moment.