vrijdag, 31. oktober 2014 - 20:28

Staten stellen Provinciaal Inpassingsplan N69 vast

N69 provincialeweg
Foto: fbf
’s-Hertogenbosch

Provinciale Staten hebben in meerderheid het Provinciaal Inpassingsplan van de N69 vastgesteld.

Met het PIP van de N69 wordt een nieuwe verbinding tussen de A67 in Veldhoven en de Luikerweg ten zuiden van Valkenswaard planologisch mogelijk gemaakt. De Staten gingen akkoord met een investering van € 84 miljoen. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, 50PLUS en OSN stemden voor. De fracties van PvdA, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Voorkeurstracé op basis van gebiedsakkoord

De provincie heeft samen met de regio gezocht naar mogelijke oplossingen om de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren en een einde te maken aan de toename van (vracht)auto’s die dagelijks door het gebied rijden. Dat heeft geleid tot het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Op basis daarvan is een voorkeurstracé bepaald dat nu tot in detail is uitgewerkt in het PIP.

Totaalpakket

Het PIP N69 bestaat uit een nieuwe 80-kilometerweg met 2 rijstroken die de A67 bij Veldhoven verbindt met de huidige N69 onder Valkenswaard. Daarnaast wordt een pakket aan maatregelen uitgewerkt om het gebied te beschermen en te versterken. Denk aan het compenseren van de schade die de natuur lijdt door de aanleg van de weg of het voorkomen van sluipverkeer. Het inpassingsplan wordt van woensdag 12 november 2014 tot en met woensdag 24 december 2014 ter inzage gelegd.

Provincie:
Tag(s):
weg, N69