woensdag, 16. april 2014 - 15:40 Update: 03-07-2014 0:38

Steeds zwaardere zaken naar bureau Halt

Foto van jongeren met taakstraf afval opruimen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Bureau Halt heeft in 2013 duidelijk meer zwaardere zaken gekregen dan in de jaren daarvoor. Dit meldt de stichting woensdag.

'In 2013 zijn 16.820 jongeren naar Halt verwezen voor delicten als schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling. In de jaarcijfers is een duidelijke tendens te zien dat zwaardere zaken vaker bij Halt terechtkomen', aldus Stichting Halt.

Jongeren die voorheen een taakstraf van het Openbaar Ministerie kregen, krijgen zo de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten met een Halt-straf.

2013: Stabilisering van het aantal verwijzingen naar Halt
Vanaf 2010 stabiliseert het aantal verwijzingen naar Halt. Was er in 2012 nog een lichte stijging te zien, is het aantal verwijzingen in 2013 weer iets gedaald tot net boven het niveau van 2011. De opvallende stijging van het aantal schoolverzuimzaken in 2012, zet zich voort met opnieuw een (lichte) stijging in 2013.

Jongeren krijgen bij Halt een passende Halt-straf. In deze pedagogische interventie confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en de gevolgen daarvan, door onder meer het aanbieden van excuses, het laten vergoeden van de schade en het maken van specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken.

Zwaardere delicten naar Halt
Zwaardere delicten, zoals eenvoudige mishandeling of belediging van een ambtenaar in functie, worden steeds vaker naar Halt verwezen. In het kader van ZSM (afspraken binnen het strafrecht om zo snel en simpel mogelijk te straffen) kan de Officier van Justitie toestemming geven om delicten naar Halt te sturen die voorheen als taakstraf door het Openbaar Ministerie werden afgedaan.

Halt ziet dat aantal toenemen van 9% in 2012 naar 13% in 2013.* Ook in de vuurwerkcijfers is de trend te zien dat zwaardere delicten vaker naar Halt worden verwezen.

Halt heeft rond de afgelopen jaarwisseling 1.644 vuurwerkverwijzingen gekregen voor onder andere het te vroeg afsteken van vuurwerk en het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. 40% Van deze jongeren werden naar Halt verwezen vanwege illegaal vuurwerk. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2012.

Herstellen relatie dader en slachtoffer
Juist in zwaardere zaken, is het herstellen van de relatie tussen dader en slachtoffer van cruciaal belang. Hier leert de jongere veel van en het slachtoffer heeft de mogelijkheid om zijn verhaal kwijt te kunnen.

Excuses aan slachtoffer
Een van de zaken waarin Halt herstelrecht toepast, is de Halt-straf ‘Veilige Publieke Taak’. Vandaag komt de publicatie uit waarin de effecten van deze straf zijn terug te lezen. Jongeren hebben in 2013 in 67% van de Halt-zaken excuus aangeboden aan het slachtoffer. Ook heeft Halt in 96 gevallen een herstelgesprek gefaciliteerd.

Provincie: