dinsdag, 18. maart 2014 - 21:41 Update: 03-07-2014 0:40

Stemmen vannacht al begonnen, opkomst naar verwachting niet hoog

foto van verkiezing | fbf
Foto: fbf

Vanaf half acht vanochtend kan er bij de stembureaus in Nederland gestemd worden.

Maar honderden kiezers hebben voor die tijd al gestemd. Zo kon er in Tilburg, Den Haag en de Haarlemmermeer al vanaf middernacht gestemd worden. In Tilburg werd hiervoor een mobiel stembureau in het uitgaansgebied gezet, zo kon het uitgaanspubliek zijn stem al uitbrengen. En in de Haarlemmermeer kon men vanaf middernacht stemmen in een popzaal. Ook op een aantal stations kon woensdagochtend vroeg al gestemd worden. Zo kon op het station van Castricum al om 05.00 uur een hokje worden ingekleurd.

De stembureaus zijn tot vanavond 21.00 uur open. Ruim 12 miljoen mensen mogen hun stem uitbrengen, maar de opkomst zal naar verwachting niet zo hoog zijn. Uit een onderzoek dat het bureau Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van de NOS, is gebleken dat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag lager wordt dan ooit tevoren.

Van de ondervraagden zei slechts 43 procent dat ze gaan stemmen. In 2010 ging nog 54 procent naar de stembus. En dat was toen al de laagste opkomst ooit. Toen in 1970 de stemplicht werd afgeschaft, schommelde de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen rond de 70 procent. Vanaf 1990 is er sprake van een dalende trend, zo schrijft de NOS.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat desinteresse de belangrijkste reden is om niet te gaan stemmen. Van de niet-stemmers heeft een klein percentage wel belangstelling voor de landelijke politiek, maar niet voor de lokale politiek. Onvrede blijkt maar een kleine rol te spelen. Nederlanders geven hun gemeentebestuur net als vier jaar geleden gemiddeld als rapportcijfer een 6,1. De lokale bestuurders doen het daarmee een stuk beter dan het kabinet. Dat krijgt een 5.

De lokale partijen zullen waarschijnlijk de belangrijkste winnaars van de verkiezingen worden. Gezamenlijk hebben ze nu al meer dan een kwart van de gemeenteraadszetels en dat aantal gaat groeien naar ongeveer dertig procent.