maandag, 12. mei 2014 - 14:09 Update: 03-07-2014 0:36

Sterftecijfer grazers Oostvaarders-plassen nog nooit zo laag

Foto van Heckrunderen in de Oostvaardersplassen | Staatsbosbeheer
Foto: Staatsbosbeheer
Almere

Het sterftecijfer in natuurgebied de Oostvaardersplassen is nog nooit zo laag geweest. Dit meldt Staatsbosbeheer maandag.

'Er wordt ‘vroeg reactief beheer’ toegepast. Het houdt in dat dieren, waarvan duidelijk is dat zij de winter niet zullen overleven, worden afgeschoten om mogelijk lijden te voorkomen', aldus Staatsbosbeheer.

Afgelopen winterperiode vielen in het natuurgebied 204 in het wild levende dieren af. Vorig jaar waren dat 1684 dieren. Het overgrote deel van de gestorven dieren, 97%, is door boswachters geschoten op basis van het geldend afschotprotocol.

Deze winter vielen 185 edelherten, 17 Konikpaarden en 2 Heckrunderen af. Tijdens de najaarstelling van oktober 2013 zijn in het uitgestrekte gebied tussen de 1950 en 2300 edelherten, 825 en 975 konikpaarden en 180 en 195 Heckrunderen geteld.

Laagste sterftecijfer
Dit sterftecijfer is het laagste absolute cijfer in jaren. Dat heeft te maken met de vorige strenge winters, de neerwaartse trend in de absolute aantallen van de populaties en de zachte winter. Na strenge winters is de kans groot dat vrouwelijke dieren een jaar overslaan met het krijgen van jongen, dat heet natuurlijke regulatie. De winter is de periode waarin de natuur selecteert. Het hoort bij de kringloop van het leven, deze cyclus herhaalt zich steeds opnieuw.

Populaties
Afgelopen twee jaar was er sprake van een scherpe daling in het aantal dieren. Dit jaar is er door het lage sterftecijfer een lichte stijging. De aantallen lijken zich aan te passen aan de continue veranderingen in het landschap van het gebied. De aard en de grootte van het gebied bepalen hoeveel wilde dieren in het natuurgebied kunnen leven. De populaties passen zich op een natuurlijke manier aan het gebied aan. Bovendien is de opbouw en leeftijd van de populatie van belang voor de groei of krimp van een populatie.

Afschotprotocol
Het afschotprotocol ‘vroeg reactief beheer’ betekent dat als een dier in een mindere conditie komt, en het aannemelijk is gezien de omgevingsomstandigheden dat het de winter niet zal overleven, het dier wordt afgeschoten. Bij de omgevingsomstandigheden wordt onder andere gekeken naar beschutting, voedsel en weersomstandigheden.