woensdag, 12. maart 2014 - 9:13 Update: 03-07-2014 0:40

Stevigere aanpak mensenhandel

Foto van stad bij avond | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De Task Force Mensenhandel gaat de komende drie jaar de strijd tegen mensenhandel verder verstevigen en verbreden. Het gaat hierbij zoal om de aanpak van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en misstanden in de prostitutie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten de Task Force daarvoor een derde termijn te geven tot 2017.

De aanpak van mensenhandel is de afgelopen jaren flink verbeterd. Dit komt mede dankzij de geïntegreerde aanpak die de Task Force heeft opgezet. In deze aanpak werken Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) steeds nauwer samen met gemeenten, Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie SZW , de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Kamer van Koophandel (KvK), ngo’s (zoals CoMensha) en private partijen (zoals de hotelbranche en de land- en tuinbouw).

Door de verbreding kan vanuit vele verschillende invalshoeken en organisaties beter worden gelet op signalen van mensenhandel. Zo is de IND deze week begonnen met trainingen voor medewerkers, die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met slachtoffers én daders van mensenhandel. Verschillende partners, waaronder de politie, de KMar en ngo’s, stellen trainers hiervoor beschikbaar aan de IND.