maandag, 13. januari 2014 - 10:16 Update: 03-07-2014 0:44

Straffen voortaan via één centrale administratie beheerd

Foto van celdeur | EHF
Foto: EHF
Foto van celdeur | EHF
Foto: EHF
Den Haag

Gevangenisstraffen, boetes en andere strafrechtelijke beslissingen worden voortaan beheerd door één centrale administratie: het Administratief Informatie Centrum voor de Executieketen (AICE).

Het AICE zorgt ervoor dat de beslissing vervolgens terecht komt bij de instantie die de strafrechtelijke beslissing ten uitvoer moet leggen, zoals bijvoorbeeld de gevangenis of de reclassering. Ook houdt het AICE de administratie bij over de straffen en de tenuitvoerlegging ervan. Op die manier wordt alle informatie rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen gecentraliseerd bij één organisatie en wordt voorkomen dat verschillende justitiële instanties langs elkaar heen werken. Staatssecretaris Teeven opent het AICE, onderdeel van het Centraal Justitieel Incassobureau, vandaag in Leeuwarden.

Provincie: