donderdag, 30. oktober 2014 - 9:10

'Strenge eisen staan integratieproces voor vluchtelingen in de weg'

Strenge eisen staan integratieproces voor vluchtelingen in de weg
Foto: Archief FBF
Den Haag

De economische integratie van vluchtelingen stagneert. En het strenge overheidsbeleid maakt het hen nog moeilijker. Dit geldt met name bij inburgering, gezinshereniging en naturalisatie. Zo blijkt uit de vijfde editie van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer. "Vluchtelingenbescherming is meer dan het bieden van veiligheid.

 Vluchtelingen moeten ook de kans krijgen een nieuw bestaan op de te bouwen", zegt Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland. "De overheid moet hen hierbij steunen in plaats van in de weg staan."

Hardnekkige economische achterstand

Cijfers van het integratieproces van vluchtelingen laten een zorgelijk beeld zien. De sociaal-economische achterstand is hardnekkig. Relatief weinig vluchtelingen hebben werk: 46% heeft een betaalde baan. Veel vluchtelingen hebben een uitkering (39%) en ze hebben een slechte inkomenspositie: 78% heeft een inkomen ruim beneden modaal en 26% leeft beneden de armoedegrens. Opvallend is dat vergeleken met de vorige IntegratieBarometer uit 2012 meer vluchtelingen een baan hebben. Maar dit zijn voornamelijk banen van minder dan twaalf uur, waardoor vluchtelingen afhankelijk blijven van een uitkering.

Contraproductief beleid

Uit cijfers en gesprekken met vluchtelingen blijkt dat zij zeer gemotiveerd zijn en graag de verantwoordelijkheid voor hun integratie nemen. Maar het algemene beleid houdt onvoldoende rekening met hun situatie. Strenge eisen en gebrek aan ondersteuning veroorzaken (verblijfs)onzekerheid en staan daarmee een goed integratieproces in de weg. De Nederlandse overheid legt de verantwoordelijkheid voor de integratie vooral bij de vluchtelingen zelf. Dat vindt VluchtelingenWerk onverantwoord en ook onbegrijpelijk. "We zijn er allemaal bij gebaat dat vluchtelingen zo snel mogelijk volledig mee kunnen draaien. Waarom het hen dan zo moeilijk gemaakt wordt, is mij een raadsel', aldus Dorine Manson. 
 

Provincie: