woensdag, 30. april 2014 - 9:50 Update: 03-07-2014 0:37

Studenten schrijven onder basisschoolniveau

Foto van student in schoolklas | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

Uit een het promotieonderzoek van Anouk van Eerden van de Hanzehogeschool en Mik van Es van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat eerstejaarsstudenten heel slecht schrijven.

Eerstejaarsstudenten blijken wat betreft schrijfvaardigheden nog niet eens het basisschoolniveau te halen. Zo maken HBO-studenten gemiddeld 81fouten per volgeschreven A4'tje, een wo-student de helft. Dit schrijft de Volkskrant woensdag.

De resultaten van het onderzoek geven voor het eerst de omvang van het probleem aan. De onderzoekers richtten zich op basale taalfouten die afbreuk doen aan de begrijpelijkheid van de tekst. Zij probeerden het aantal taalfouten meetbaar te maken door Groningse studenten een simpele tekst te laten schrijven. Vier experts controleerden op fouten.

Onderzoekster en HBO-docent Van Eerden gaf aan dat de meeste fouten verkeerde of overbodige woorden waren. Verkeerde woordkeus, onjuiste interpunctie en rare zinsconstructies vormden 60 procent van het aantal fouten. Er werden veel minder dt-fouten gemaakt.  Van Eerden in de krant: 'Maar dt-fouten doen geen afbreuk aan de betekenis van de tekst.'

De onderzoekers hebben het onlineprogramma TAVAN (Taalvaardigheid Nieuw) ontwikkeld, waarmee studenten kunnen worden bijgespijkerd. Met dit programma herschrijven studenten foutieve teksten. Na twintig uur oefenen bleken studenten 20 procent minder fouten te maken.