zondag, 14. september 2014 - 19:56 Update: 14-09-2014 22:37

Studentenverenigingen kunnen rekenen op toename leden

Verdrievoudiging ledenaantal eerstejaars verwacht bij studentenverenigingen
Foto: Archief EHF
Utrecht

Eerder deze week kondigde de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) al aan in 2014 een verdere stijging te verwachten in het aantal aanmeldingen bij studentenverenigingen. Recent onafhankelijk onderzoek door Studentenwegwijzer.nl lijkt deze verwachting te bevestigen.

In juli 2014 deed Studentenwegwijzer.nl onderzoek onder aankomend eerstejaars HBO & WO studenten. Bijna een kwart (24,8%) van de ondervraagden geeft aan van plan te zijn lid te worden van een studentenvereniging. Wederom een kwart (25,5%) is niet van plan om lid te worden en ongeveer de helft weet het nog niet. Het aandeel eerstejaars dat zegt van plan te zijn om lid te worden ligt daarmee behoorlijk hoger dan de 8 a 10% van de studenten die momenteel lid zijn van een vereniging.

Gebrek aan tijd belangrijkste bottleneck voor lidmaatschap
Studenten die geen lid willen worden, of die nog twijfelen, geven vooral aan bang te zijn onvoldoende tijd te hebben voor het lidmaatschap bij een studentenvereniging. Het is de algemene verwachting dat het aantal studenten dat lid wordt in 2015 weer flink zal dalen. Dit in verband met de invoering van het leenstelsel dat de tijdsdruk verder zal vergroten.

Oriëntatie studentenverenigingen pas tijdens de introductie
Van de studenten die van plan zijn om lid te worden weet ruim 75% nog niet bij welke specifieke vereniging. En onder twijfelaars geeft meer dan 50% aan nog niet op de hoogte zijn van het verenigingsaanbod in hun studentenstad.

Er lijkt dus nog een schone taak te liggen in de voorlichting richting aankomend studenten. Het nieuwe initiatief Wordlid.com van de LKvV kan hier mogelijk een rol in spelen en Studenten Wegwijzer hoopt ook bij te dragen aan een betere informatievoorziening richting studenten.

Provincie: