donderdag, 3. juli 2014 - 7:50

Teeven: meer rechten voor slachtoffers

slachtoffer, rechten, dader
Foto: fbf archief
Den Haag

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en openbaar ministerie direct alle informatie over hun rechten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies.

Maar ook wat de voorwaarden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt.

Doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten straks in alle EU-lidstaten passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan het strafproces kunnen deelnemen. Dan gelden binnen de Europese Unie voor slachtoffers dezelfde minimumrechten. Als een Nederlander in een andere lidstaat slachtoffer wordt van een misdrijf, kan hij in dat land een beroep doen op een aantal nieuwe rechten, zoals het recht op een tolk of taalkundige ondersteuning bij de aangifte.

Daarnaast kunnen slachtoffers meer informatie krijgen over het opsporingsonderzoek door politie en openbaar ministerie. Bij een besluit van de officier van justitie om een verdachte niet te vervolgen, heeft het slachtoffer dan recht op informatie over de motivering van deze beslissing. Ook zal het openbaar ministerie bij elke delictsoort het slachtoffer op de hoogte brengen van de vrijlating van de verdachte of veroordeelde. Nu gebeurt dat nog bij een beperkt aantal (zwaardere) misdrijven. Verder kan de officier van justitie het slachtoffer in kennis stellen van de maatregelen die genomen  zijn om hem te beschermen tegen een verdachte of veroordeelde die is vrijgelaten of ontsnapt.

Provincie: