donderdag, 3. juli 2014 - 17:48 Update: 03-07-2014 20:05

Testpolder voor alternatieven ouderwetse zandzak

zandzak, waterkering
Foto: TU Delft
Delft

Bij hoogwater wordt de zandzak van oudsher ingezet als tijdelijke waterkering, maar heeft zo zijn nadelen. Daarom testen ondernemers samen met de TU Delft sinds een jaar innovatieve alternatieven voor de jutten zak met zand.

Dat gebeurt in een polder langs de A13 bij Delft. Het vernieuwde en vergrootte terrein van het project Flood Proof Holland (FPH) is vandaag geopend met een demonstratie van de genie. De landmacht is tevens een van de nieuwe partners.

Zandzakken

Jaarlijks leidt tijdelijk hoogwater wereldwijd tot menselijk leed en vele miljarden euro’s aan schade. Van oudsher wordt vaak de zandzak ingezet als tijdelijke waterkering. De zandzak werkt, maar kent ook nadelen: fysiek zwaar, slechts éénmaal bruikbaar en als het water gezakt is, blijkt het zand in de zak vaak vervuild. In Flood Proof Holland (FPH) wordt daarom naar alternatieven gezocht voor de aloude zandzak.

Testpolder

FPH is een test- en demonstratieterrein (polder) voor innovatieve flexibele tijdelijke waterkeringen, datvorig jaar van start is gegaan. Op het terrein testen, verbeteren en demonstreren ondernemers in eigen bassins hun innovatieve oplossingen, samen met studenten en wetenschappers van de TU Delft. De proeftuin ligt naast de A13 in de ‘achtertuin’ van de TU Delft en in de ‘voortuin’ van Deltares. Het afgelopen jaar hebben delegaties en filmploegen uit de meest uiteenlopende landen een bezoek gebracht aan FPH. Vanwege dat succes hebben de partners besloten om de polder uit te breiden en te verbeteren, zodat meerdere partijen kunnen participeren.

Genie

Op het programma bij de opening op 3 juli (15.00 uur) staan onder andere verschillende demonstraties, van zowel innovatieve ondernemers als van het Regiment Genietroepen (Defensie). Deze laatste partij is een van de nieuwe partners in Flood Proof Holland. De ‘Genie’ gaat daarmee verdergaande samenwerking aan op gebied van flooding in het kader van de Intensivering Civiel Militaire samenwerking (ICMS). Een peloton van het Regiment heeft enkele weken terug de graafwerkzaamheden in Delft voor haar rekening genomen en zal nauw betrokken zijn bij test- en oefensessies. 

Provincie:
Blik op 112: