vrijdag, 14. februari 2014 - 12:52 Update: 03-07-2014 0:42

Thuiszorg het slechtst af in Tilburg en Emmen

Foto van thuiszorg stofzuigen | Archief EHF
Foto: Archief EHF

De huishoudelijke verzorging voor ouderen, gehandicapten en zieken is bij de wethouders van de gemeenten Tilburg en Emmen niet in goede handen.

Dit blijkt vrijdag uit onderzoek van Abvakabo FNV naar de thuiszorg. Tilburg en Emmen scoorden van de 50 grootste gemeenten het slechtst. De gemeente Hilversum haalde de hoogste score.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten heel verschillend met de WMO thuiszorg omgaan. Daarnaast blijkt dat een aantal gemeenten het niet zo nauw neemt met cao-rechten van thuiszorgmedewerkers en kwaliteitseisen.

Adviestarief
In het onderzoek is gekeken naar de hoogte van de tarieven, de wijze van aanbesteding en of er actief gestuurd wordt op het inzetten van alfahulpen (werknemers zonder cao en sociale rechten) of vrijwilligers. Een opvallend resultaat is dat geen enkele gemeente het adviestarief van 24,50 euro per uur voor de huishoudelijke verzorging betaalde.

Het adviestarief is volgens Abvakabo FNV minimaal nodig om thuiszorgmedewerkers een fatsoenlijk loon te kunnen betalen. Dit is vooral opvallend omdat de meerderheid van de gemeenten het ‘signaleren’ (beoordelen hoe het met de cliënt gaat) wél op heeft genomen in de aanbestedingsvoorwaarden. Vaak krijgen de thuiszorgmedewerkers hier dus niet voor betaald, maar doen zij het wel.

Overname personeel
Een ander teleurstellend resultaat is dat geen enkele gemeente de overname van personeel echt goed heeft geregeld. Maar liefst 31 van de 50 onderzochte gemeenten regelen helemaal niets om ervoor te zorgen dat thuiszorgmedewerkers hun rechten behouden bij contractswisseling als gevolg van aanbestedingen.

Afgelopen jaren heeft Abvakabo FNV hierdoor een enorme loondump in de sector gezien. Slechts 17 gemeenten hanteren de kwaliteitseisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert. Maar zes gemeenten hebben in hun aanbestedingsvoorwaarden opgenomen dat de Balkendenorm het maximale salaris is voor zorgbestuurders.

Cao onderhandelaar Lilian Marijnissen: 'Dit onderzoek laat zien dat door de introductie van de aanbestedingen in de thuiszorg, we in een spiraal naar beneden zijn gekomen. Gemeenten krijgen nu nog meer zorgtaken op hun bord, maar moeten dit met minder budget doen’.

‘Gemeenten gaan hierdoor drukken op de prijs, waar thuiszorgmedewerkers en cliënten de dupe van zijn. Om die reden hebben wij vorige maand cao afspraken gemaakt met de thuiszorgwerkgevers over een sectorminimumloon en overname met behoud van rechten', aldus Marijnissen.

Banen en zorg verdwijnen
Als het aan het kabinet ligt, wordt er per 1 januari 2015 flink bezuinigd op deze vorm van thuiszorg. Dit gaat duizenden medewerkers hun baan en tienduizenden cliënten hun zorg kosten. Abvakabo FNV kan deze bezuinigingen op de thuiszorg niet rijmen met de ambities van het kabinet om verzorgingshuizen te sluiten en ouderen langer thuis te laten wonen.

Abvakabo FNV heeft onderzocht hoe de 50 grootste gemeenten in Nederland de thuiszorg, huishoudelijke verzorging, uitvoeren. De huishoudelijke zorg is een taak die al enkele jaren op het bordje van de gemeenten ligt. Het kabinet wil de gemeenten nu verantwoordelijk maken voor nog meer zorgtaken en tegelijk flink bezuinigen.