woensdag, 9. juli 2014 - 15:56 Update: 09-07-2014 20:40

Toch vervolging voor partner Michelle Mooij

rechtbank, officier van justitie
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Alkmaar

Het door het gerechtshof gelaste aanvullend onderzoek naar het overlijden van Michelle Mooij is nagenoeg afgerond. In januari 2010 werd haar stoffelijk overschot aangetroffen in haar woning in Alkmaar. Het onderzoek dat destijds volgde gaf geen helderheid over wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Een misdrijf kon niet worden uitgesloten maar ook niet worden vastgesteld. De zaak tegen haar partner, die verdachte was, werd daarom in 2011 geseponeerd. Ook werd besloten hem niet te vervolgen voor enkele mishandelingen en een verkrachting.

Nabestaanden maakten tegen deze beslissing bezwaar bij het gerechtshof. Het hof gaf in maart 2013 opdracht om onder leiding van een onderzoeksrechter nog een aantal zaken nader te onderzoeken en vervolging in te stellen. Aan deze opdracht wordt gehoor gegeven. De mishandelingen, de verkrachting en het overlijden zullen aan een onafhankelijke rechter worden voorgelegd voor een oordeel.