woensdag, 19. november 2014 - 14:42 Update: 19-11-2014 21:57

Toegang datagegevens aangescherpt na uitspraak Europees Hof

Regels toegang bel- en internetgegevens verscherpt
Foto: Archief EHF
Den Haag

De toegangregels tot telecommunicatiegegevens wordt aangescherpt en de gegevens worden ook meer beschermd en beveiligd. 'Dit met het oog op een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers', zo meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag.

De bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens blijft echter bestaan. Deze is onmisbaar voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. Een en ander blijkt uit de kabinetsreactie op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. In die uitspraak, van april 2014, verklaarde het Hof de richtlijn dataretentie ongeldig. Deze richtlijn bevatte regels voor de lidstaten over dataretentie in verband met de bestrijding van zware misdaad. De uitspraak van het Hof betekent niet dat Nederlandse regels ineens ongeldig zijn geworden, aldus het kabinet. De Nederlandse wetgeving is rechtsgeldig tot stand gekomen, op basis van de daarvoor geldende procedures.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stuurde het kabinetsstandpunt woensdag naar de Tweede Kamer. Tegelijkertijd vraagt de bewindsman aan verschillende instanties advies uit te brengen over een wetsvoorstel dat de gewenste wijzigingen realiseert. Doel is Nederlandse wetgeving in overeenstemming te brengen met de uitspraak van het Hof, waar het gaat om de persoonlijke levenssfeer van burgers en de beveiliging van persoonsgegevens.

Categorie:
Provincie: