dinsdag, 15. juli 2014 - 11:25 Update: 15-07-2014 18:03

Toename werkloosheid pas afgestudeerden

werkloosheid, afgestudeerden, HBO,MBO, WO,
Foto: Archief EHF

Uit het rapport 'Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013' van het Researchcentrum voor Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) van Universiteit Maastricht blijkt dat de werkloosheid onder pas afgestudeerden en voortijdige schoolverlaters weer is gestegen.

Jaarlijks doet het ROA een onderzoek onder schoolverlaters. Daaruit blijkt dat onder afgestudeerden mbo'ers , niveau Beroepsopleidende Leerweg (BOL) de werkloosheid sinds 2008 is verdrievoudigd. Zeventien procent was eind 2013 werkloos, tegen vijf  procent in 2008. Van de afgestudeerden HBO'ers en WO'ers heeft tien procent geen werk. Vijf jaar geleden was dat voor beide groepen nog vier procent. Een op de vier afgestudeerden heeft een baan beneden zijn of haar opleindingsniveau. Van de jongeren die geen startkwalificatie hebben is dertig procent werkloos.

Als jongeren wel werk vinden, gaat het vaak om flexibele aanstellingen

Categorie: