vrijdag, 22. augustus 2014 - 20:36 Update: 23-08-2014 12:52

'Topbestuurders hebben grote bezwaren tegen verlagen salarissen'

Topbestuurders klagen steen en been over lager loon'
Foto: RVD
Hilversum

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat topbestuurders grote bezwaren hebben tegen de plannen van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken).

De minister wil de salarissen van de bestuurders gaan verlagen. De bewindsman heeft al tientallen brieven ontvangen waarin de bestuurders bezwaar maken.

Met ingang van volgend jaar wil Plasterk de  lonen van bestuurders in de semipublieke sector terugbrengen naar een ministersalaris. Dat zou betekenen dat de bestuurders zo'n 170 duizend euro per jaar gaan verdienen. Nu is dat nog maximaal 230 duizend euro.

Woningcorporaties, waterbedrijven en hogescholen hebben grote bezwaren tegen deze plannen van de minister. En in de brieven van onder meer  het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR), de publieke omroep, de Rijksdienst wegverkeer (RDW) en de ziekenhuizen wordt gezegd dat een lager salaris voor topbestuurders 'problematisch' is. Volgens de schrijvers van de brieven werkt het verlagen van de lonen 'contraproductief'. Daarnaast worden de plannen van Plasterk 'onbehoorlijk' en 'onzorgvuldig' genoemd. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties durft zelfs te spreken van  'onaanvaardbaar'..

Het nieuwe maximum geldt voor nieuwe bestuurders. Voor huidige bestuurders die boven de norm zitten, gaat een overgangsperiode gelden. Zij moeten hun salaris komende jaren stapsgewijs minderen tot de norm.

Provincie: