dinsdag, 1. juli 2014 - 11:07 Update: 03-07-2014 0:33

Topinkomens publieke sector nog verder verlaagd

foto van topinkomens | fbf
Foto: fbf
foto van topinkomens | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De regering heeft het wetsvoorstel voor verlaging van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100 procent van het ministersalaris ingediend bij de Tweede Kamer.

Nu mogen de topfunctionarissen nog 130 procent van een ministersalaris verdienen. De wet moet op 1 januari 2015 ingevoerd worden. De ministerraad stemde hiermee in op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met de aanpassing van de norm naar het salaris van een minister wil de regering de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector naar een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtiger en verantwoord niveau brengen. Dat betekent dat vanaf volgend jaar het maximum salaris (inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) 144.108 euro bedraagt. Plus onkosten en pensioenbijdrage komt dat neer op 169.425 euro per jaar.

Overgangsregeling
Nieuwe topfunctionarissen zullen na de inwerktreding van de wet direct onder de nieuwe norm van 100 procent vallen. Zittende functionarissen die de norm overschrijden kunnen een beroep doen op overgangsrecht. Zij houden vier jaar lang de salarisafspraken die zij hadden nadat de wet in werking treedt. Daarna gaat hun salaris in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet.

Categorie: