maandag, 22. december 2014 - 22:01 Update: 22-12-2014 23:30

Topinkomens publieke sector verder aan banden

foto van topinkomens | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Na een brede steun in de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het verder verlagen van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris.

Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet gaat in op 1 januari 2015.

Met de aanpassing van de norm naar het salaris van een minister wil minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector naar een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtiger en verantwoord niveau brengen. Dat betekent dat vanaf volgend jaar het maximum salaris (inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) € 144.108 bedraagt. Plus onkosten en pensioenbijdrage komt dat neer op € 178.000 per jaar. Topfunctionarissen die na 1 januari aantreden vallen direct onder de nieuwe norm van 100%. Bestaande gevallen worden op den duur onder de norm gebracht.