vrijdag, 21. februari 2014 - 16:38 Update: 03-07-2014 0:41

Tot 3000 militairen ingezet bij zwaardere aardbevingen Groningen

Foto van militairen in weiland | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Groningen

Mocht er zich in Groningen een zware aardbeving voordoen dan ligt het draaiboek voor de hulpverlening bij de Veiligheidsregio Groningen inmiddels klaar. Dit meldt de Veiligheidsregio Groningen vrijdag.

Vrijdag hebben de hulpdiensten, gemeenten, provincie, waterschappen, defensie en het openbaar ministerie hebben gezamenlijk het Incident Bestrijdingsplan Aardbevingen (IBP) opgesteld.

Dit plan is op 21 februari vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van Veiligheidsregio Groningen. Het plan beschrijft scenario’s van (zwaardere) aardbevingen en de wijze waarop de hulpverlening dan wordt georganiseerd.

In 2012 is het regionaal risicoprofiel vastgesteld. In dat profiel werden lichte aardbevingen vermeld, maar die waren nog niet verder uitgewerkt. Op vrijdag 25 januari 2013 werd een onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gepresenteerd over de samenhang van aardschokken in de regio Groningen en de aardgaswinning in dat gebied.

Met de bekendmaking van het onderzoek van het SodM werd de Veiligheidsregio Groningen geconfronteerd met een nieuw beleidsterrein. De veiligheidsregio heeft zich actief opgesteld en - na een beschouwing van het risicoprofiel - in de loop van 2013 het incidentenbestrijdingsplan aardbevingen ontwikkeld.

Het plan is een aanvulling op het regionaal crisisplan, waarin wordt beschreven hoe de Veiligheidsregio Groningen de rampenbestrijding en crisisbeheersing vorm geeft. Ook sluit het plan aan op de reguliere monodisciplinaire draaiboeken en plannen voor grootschalig optreden.

Defensie
Defensie is vanaf het begin betrokken bij de planvorming IBP aardbevingen. Defensie heeft specifieke, unieke en aanvullende capaciteiten welke van meerwaarde kunnen zijn.

Tijdens deze planvorming is in kaart gebracht waar Defensie de reguliere processen mogelijk kan aanvullen en ondersteunen.

Defensie levert voortzettingsvermogen. De eerste 200 militairen voor algemeen ondersteunende taken zijn binnen 8 uur beschikbaar en binnen 48 uur kunnen er in totaal 3000 personen worden ingezet. Meer gespecialiseerde ondersteuning is uiterlijk binnen 48 uur beschikbaar. Daarbij kan deze ondersteuning gedurende langere tijd worden geleverd.