donderdag, 2. oktober 2014 - 16:17 Update: 02-10-2014 16:59

Tuchtrechter geeft 'Rookworsten'-notaris nog een kans

'Rookworsten' notaris mag volgens rechtbank
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Dat notarissen meewerken aan de HEMA-notarisservice is op zichzelf niet in strijd met de regels.

De geheimhouding is echter nog onvoldoende gewaarborgd. Dat oordeelt de Kamer voor het Notariaat. De klacht van de beroepsorganisatie van notarissen (KNB) tegen een notaris die bij de HEMA-service is aangesloten is daarom gegrond. Omdat wel maatregelen genomen zijn om de vertrouwelijkheid van cliëntgegevens te beschermen is er op dit moment geen grond voor een maatregel.

De KNB wilde van de Kamer weten of een notaris aan de HEMA notarisservice mag meewerken. Bij die service vult de cliënt op de HEMA-website een aantal vragen in die met ja of nee beantwoord moeten worden. Alleen als blijkt dat de standaardakten geschikt zijn kan hij de HEMA-notarisservice gebruiken. Op het moment dat de cliënt heeft betaald, kiest hij een notaris. Deze neemt vervolgens contact met hem op.

Deze werkwijze is volgens de Kamer niet in strijd met de tuchtrechtelijke normen, maar er gelden wel enkele voorwaarden. De notaris zal goed moeten nagaan of de cliënt de vragen correct heeft beantwoord en of de standaardakte voldoende aansluit bij de situatie en de wensen van de cliënt.

Op het moment dat de cliënt op de HEMA-website gegevens invult geldt de geheimhoudingsplicht van de notaris. Volgens de Kamer is die geheimhouding onvoldoende gewaarborgd: gegevens van cliënten worden bewaard op een server van de HEMA. Dat kan verholpen worden als er een aparte server komt, die wordt beheerd door de notarissen die deelnemen aan de HEMA notarisservice. De Kamer geeft de HEMA-notarisservice drie maanden de tijd om dit aan te passen.

Mocht blijken dat de cliënt heeft gekozen voor een "verkeerde" akte, dan krijgt hij zijn geld terug. Naar het oordeel van de Kamer moet de HEMA-website hier uitdrukkelijk melding van maken. 

Provincie: