donderdag, 16. januari 2014 - 12:33 Update: 03-07-2014 0:44

Twee Van Goghs uit Mexico in Het Verhaal van Brabant

foto van Van Gogh
Nuenen

De nieuwe Van Gogh-presentatie in Het Verhaal van Brabant van Het Noordbrabants Museum gaat open met elf schilderijen van Vincent van Gogh (1853-1890). Twee meer dan eerder werd gemeld. Het gaat om de werken Schaapherder en Boerenwoning die van Gogh schilderde in Nuenen.

Het eerstgenoemde werk was in 1903 voor het laatst te zien in Nederland, het laatstgenoemde werk in 1950. De werken zijn afkomstig uit Museo Soumaya in Mexico-City en mogen zes maanden in Den Bosch worden geëxposeerd. Eigenaar Carlos Slim verleende zijn persoonlijke medewerking aan dit uitzonderlijke bruikleen.

Zowel Schaapherder als Boerenwoning met boer schilderde Van Gogh in Nuenen. Ze passen dan ook prima tussen zijn andere negen werken die - op het Parijse Zelfportret met Pijp na - stammen uit zijn Brabantse periode. De schaapherder is een van de zes schilderijen met voorstellingen uit het boerenleven die Van Gogh in opdracht ontwierp van zijn 'leerling' Antoon Hermans, een goudsmid en antiquair in Eindhoven. Hermans zou Vincents voorbeelden kopiëren in de eetkamer van zijn Eindhovense huis 'Rust na Arbeid', een ontwerp van zijn vriend Pierre Cuypers, de architect van het Rijksmuseum. Vincent was erg blij met de opdracht, en hoopte dat de herder een figuur zou worden 'waar iets van het heele oude Brabant in zal zitten', zoals hij aan zijn broer Theo schreef. De decoratie van Hermans is verloren gegaan, maar Vincents ontwerpen zijn (ten dele) bewaard gebleven.

Vincent associeerde rietgedekte boerenhuizen met het Brabant van zijn jeugd; hij vergeleek ze met de vogelnesten die hij in het veld verzamelde. Hij was zich ervan bewust dat ze zeldzaam werden, omdat boeren steeds vaker in moderne huizen gingen wonen. De boerderijtjes vertegenwoordigden voor hem de fundamentele wetten van het landelijke Brabant. Na Nuenen greep hij steeds terug op de rietgedekte hut wanneer hij het onveranderlijke wilde uitbeelden. Deze boerenhut schilderde Vincent in een opvallend licht kleurengamma. Zijn broer Theo, kunsthandelaar in Parijs, had er bij hem op aangedrongen om meer kleur te gebruiken, wilde hij Vincents doeken kunnen verkopen.

Het Vincent van Gogh-paviljoen is onderdeel van Het Verhaal van Brabant, dat voor het eerst zo uitvoerig de rijke kunst- en cultuurgeschiedenis van Brabant van de afgelopen zes eeuwen toont aan de hand van historische voorwerpen, kunstwerken en audiovisuele presentaties. Met deze zaal is Het vernieuwde Noordbrabants Museum compleet. In het Van Gogh-paviljoen, dat de signatuur draagt van de grootste kunstenaar die Brabant heeft voortgebracht, is naast de genoemde kunstwerken ook een audiovisuele projectie te zien met een overzicht van Franse en Brabantse werken.

Provincie:
Tag(s):