donderdag, 9. oktober 2014 - 23:21

Tweede Kamerfractie PvdD in top 15 Duurzame 100

Tweede Kamerfractie PvdD in top 15 Duurzame 100
Den Haag

In de Duurzame 100 van Trouw heeft Marianne Thieme dit jaar de 11e plaats behaald en Esther Ouwehand de 15e.

Ouwehand is daarmee de snelste stijger van de lijst. Thieme is de enige fractievoorzitter in de lijst. Ze behaalde de 2e plek op het criterium charisma. De jury lette dit jaar vooral op daadkracht. Thieme werd geroemd als wereldwijde inspiratiebron voor duurzaamheidsdenkers, die ze met haar weblog in elf talen over de hele wereld bereikt. De jury roemde Ouwehand om haar succesvolle strijd tegen landbouwgif.

“We hopen dat het andere politici zal inspireren dat onze hele fractie in de top 15 staat”, aldus Marianne Thieme. “Ik ben er trots op dat onze partij zoveel navolging krijgt. De planeetbrede visie van onze partij, waarbij de korte termijn mensenbelangen niet centraal worden gesteld, wint overal terrein.”

Historisch jaar
2014 was een historisch jaar voor de Partij voor de Dieren. De partij voerde twee succesvolle verkiezingscampagnes, waarbij het aantal gemeenteraadszetels verdubbelde en er een zetel werd behaald in Europa. Aan de Europese verkiezingen deden dit jaar zeven zusterpartijen mee. De Duitse Tierschutzpartei veroverde eveneens een zetel in het Europees parlement. Ook in Zweden en Cyprus werden dit jaar partijen voor de dieren opgericht. Thieme bereikt politici en duurzaamheidsdenkers over de hele wereld met haar wekelijkse weblog in elf talen.

Duurzame successen
Een lange lijst duurzame successen in 2014 bracht de jury ertoe Thieme een hoge notering in de Duurzame 100 toe te kennen. Haar boek Meer!, met bijdragen van toonaangevende wetenschappers over duurzame bestrijding van de systeemcrises, werd aangeboden aan leden van het parlement en duurzame opinieleiders. Aanbevelingen uit het boek zijn overgenomen voor Platform Duurzame en Solidaire Economie. Thieme organiseerde samen met de Animal Politics Foundation een internationaal symposium voor duurzaamheidsdenkers in Istanbul.

Daarnaast organiseerde zij een hoorzitting in het Parlement waarin wetenschappers aantoonden dat menselijk ingrijpen in de natuur onwenselijk is. Ook nam ze het voortouw in de strijd tegen de vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Staten en Canada die de deur wagenwijd open dreigen te zetten voor de chloorkip, hormoonvlees, schaliegas en genetische gemanipuleerd voedsel. Ze voerde samen met Pink!, de jongerenorganisatie van de partij, actie tegen het onduurzame beleid de huisbankier van de Tweede Kamer, de Royal Bank of Schotland, nadat de NGPF, het wetenschappelijk bureau van de PvdD, samen met de Eerlijke Bankwijzer had aangetoond dat de Bank zwaar onvoldoende scoort op maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Tweede Kamer nam daarna een motie aan om van huisbankier te veranderen.

De Kamer stemde met een overgrote meerderheid in met het verzoek van Thieme aan de regering om zich sterk te maken voor een Europees import- en handelsverbod voor angorawol. De staatssecretaris van Economische Zaken had de Kamer met klem geadviseerd deze motie niet te steunen. Eerder wist Thieme met een emailactie modeketens H&M, ZARA en WE te bewegen tot stoppen met de verkoop van angorawolproducten wegens het leven plukken van angorakonijnen.

Landbouwgif
Esther Ouwehand viel bij de jury op vanwege haar daadkrachtige strijd tegen landbouwgif. Ze trotseerde de macht van boeren en gifproducenten en richtte een meldpunt op: Gifklikker.nl. Ze voert actie in de giftigste landbouwgebieden, waar ze regelmatig achtervolgd wordt door boze bollenboeren. Gifproducenten klagen in paginagrote krantenadvertenties over het succes van haar strijd. Het deert haar allemaal niets. Op haar aandringen verscheen het rapport van de Gezondheidsraad over de gevaren van landbouwgif. Het kabinet neemt de aanbevelingen grotendeels over, waardoor de eerste gevaarlijk stoffen worden verboden. De tot nu toe gebagatelliseerde risico’s van landbouwgif voor mens en dier staan dankzij Ouwehand’s strijd volop in de schijnwerpers.

Provincie: