maandag, 8. december 2014 - 11:45 Update: 08-12-2014 15:19

Uber in beroep tegen taxiverbod

Uber moet van rechter stoppen met UberPOP
Den Haag

Uber heeft in reactie op de uitspraak maandag van de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), waarin hij het voorlopige oordeel heeft gegeven dat de door Uber aangeboden dienst UberPOP in strijd is met de geldende taxiwetgeving, aangegeven in hoger beroep te gaan.

Volgens de voorzieningenrechter overtreden chauffeurs, die met UberPOP tegen betaling personen vervoeren in een auto, de wet als zij niet over een taxivergunning beschikken. In die gevallen overtreedt ook Uber de wet, omdat zij nauw met deze chauffeurs samenwerkt en meedeelt in hun opbrengsten.

Het verzoek van Uber om een voorlopige voorziening, waardoor Uber in afwachting van een definitieve rechterlijke uitspraak zou kunnen doorgaan met UberPOP zonder dwangsommen te moeten betalen, is afgewezen.

Provincie:
Tag(s):