vrijdag, 21. februari 2014 - 16:21 Update: 03-07-2014 0:41

Uitbuiters aan schandpaal

Foto van eurobiljetten geld | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven stapsgewijs meer openbaar maken. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken vrijdag.

'Doel hiervan is om volledige en betrouwbare informatie over controles te bieden', aldus het ministerie. De ministerraad heeft hiermee vrijdag ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In eerste instantie gaat het om overtredingen waar milieu-informatie een rol speelt, zoals bij bedrijven die asbestregels overtreden. Ook meer gegevens over controles bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) worden openbaar.

Dit zijn ondernemingen die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Hierin heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het voortouw. De Inspectie SZW verwacht in het tweede kwartaal van 2014 te beginnen met het openbaar maken van deze gegevens.

Uitbuiters
In de toekomst wil het kabinet dat ook bedrijven die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan onderbetaling of illegale tewerkstelling met naam en toenaam bekend worden gemaakt. Dit plan wordt meegenomen in het wetsvoorstel voor de aanpak van schijnconstructies dat in de loop van 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.