donderdag, 20. november 2014 - 9:19 Update: 20-11-2014 13:44

Uitzendbureaus verwerken gegevens niet volens privacywet

Uitzendbureaus schenden privacy
Foto: Archief FBF
Den Haag

Randstad en Adecco, twee van de grootste Nederlandse uitzendbureaus, overtreden op verschillende punten de Wet bescherming persoonsgegevens bij de verwerking van gegevens van uitzendkrachten. Dat concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek.

De uitzendbureaus maken bijvoorbeeld kopieën van identiteitsbewijzen van mensen die een intakegesprek met het bureau voeren, maar er nog niet voor werken. Ook registreerden zij aard en oorzaak van de ziekte van uitzendkrachten. “Uitzendbureaus hebben zeker in deze tijden van economische crisis te maken met kritische opdrachtgevers”, aldus Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP. “Uitzendkrachten zijn in een tijd van hoge werkloosheid afhankelijk van uitzendbureaus. Juist in dat spanningsveld moeten uitzendbureaus de Wet bescherming persoonsgegevens strikt naleven.

”Randstad en Adecco hebben maatregelen aangekondigd om hun werkwijze aan te passen en hebben deze deels al ingevoerd. Het CBP zal de komende periode controleren of Randstad en Adecco de geconstateerde overtredingen hebben beëindigd. Indien nodig zet het CBP handhavende maatregelen in.

Bewaartermijnen 

Uit de onderzoeken blijkt dat zowel Randstad als Adecco persoonsgegevens van uitzendkrachten langer dan noodzakelijk bewaren. Gegevens worden soms meer dan 13 jaar (Randstad) of 24 jaar (Adecco)  bewaard. Gegevens moeten worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan fiscale regelgeving.

Provincie: