donderdag, 25. september 2014 - 9:18 Update: 25-09-2014 14:34

Urgentielijst voor Groninger gasschade gestart door Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis start Urgentielijst voor Groninger gasschade
Den Haag/Groningen

Vereniging Eigen Huis start vandaag met een Urgentielijst, een meldpunt voor Groningers met gasschade die met urgentie moet worden opgelost.

De vereniging ziet steeds vaker dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en een fatsoenlijke schadeafwikkeling achterwege blijft. Minister Kamp meldde de Tweede Kamer in juli geruststellende cijfers die echter veel versluieren. Vereniging Eigen Huis gaat de Tweede Kamer met de Urgentielijst helpen om een beter zicht te krijgen op de afwikkeling van de gasschade.

Vereniging Eigen Huis roept alle bewoners van het Groninger gaswinningsgebied met gasschade die met spoed moet worden opgelost op om hun situatie te melden op de Urgentielijst op www.eigenhuis.nl/urgentielijst. De moeizame strijd om schade vergoed te krijgen moet in politiek Den Haag in volle omvang zichtbaar worden. De werkelijkheid is een heel andere dan de afhandelingscijfers doen vermoeden.

Bewoners met complexe gasschade ervaren veel gedoe met het afhandelen van de schade. Grote schades en schades die niet overduidelijk volledig aan aardbevingen te wijten zijn, maar bijvoorbeeld deels voortkomen uit bodemdaling of achterstallig onderhoud, worden zelden of slechts na heel veel inspanningen opgelost. Gedupeerden moeten zelf maar aantonen welke instantie voor welk percentage schade verantwoordelijk is en zien dat zij daar hun geld krijgen. Dat is niet te doen. 

Het lijkt er op dat vooral de kleine, eenvoudige schades worden verholpen, waardoor de cijfers van de NAM een te rooskleurig beeld geven. Hier zijn nog meer oorzaken voor. Zo houdt de NAM bijvoorbeeld rigide vast aan een cirkel waarbinnen een huis moet liggen wil de NAM de schade komen bekijken. Het kan zo voorkomen dat de schade bij de ene buurman wordt hersteld, terwijl de andere niet eens een expert op bezoek krijgt. Bewust of onbewust worden mensen bovendien aan het lijntje gehouden, onder druk gezet of bij voorbaat ontmoedigd om het schadeafhandelingstraject in te gaan. 

Er wordt veel gepraat over Groningen maar weinig concrete vooruitgang geboekt. In juli van dit jaar uitte de vereniging haar grote zorgen over de afwikkeling van de gasschade aan de voorzitters van de Dialoogtafel. Vereniging Eigen Huis vindt het hoog tijd dat de bewoners centraal worden gesteld en niet de procedures.
 

Lees alles over:
Provincie:
Tag(s):