donderdag, 14. augustus 2014 - 13:35 Update: 14-08-2014 15:18

UWV: meer banen voor werkloze 55-plussers

UWV: meer werkloze 55-plussers vinden baan
Foto: Screenshot

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal 55-plussers dat vanuit de WW-uitkering aan de slag is gekomen is gestegen in de eerste zes maanden van dit jaar. Vonden in de eerste helft van 2013 ongeveer 9.000 55-plussers een baan vanuit een uitkeringssituatie, dit jaar is hun aantal opgelopen tot ruim 12.000, een toename met 33 procent.

De stijging van het aantal 55-plussers dat de uitkering verruilt voor een baan lijkt verband te houden met het herstel op de arbeidsmarkt van de afgelopen maanden. Ondanks dit herstel en de toegenomen kansen op werk neemt het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers nog wel toe. Dit komt omdat ook veel 55-plussers hun baan verliezen. UWV ziet de laatste maanden dat de toename van het aantal uitkeringen aan ouderen afvlakt.

Ondersteuning
In samenwerking met de uitzendbranche en sociale partners heeft UWV eind vorig jaar de ondersteuning aan werkzoekende 55-plussers geïntensiveerd. Zo krijgen 55-plussers na drie maanden WW-uitkering een training Succesvol naar werk aangeboden. In de training leren werkzoekenden hun netwerk optimaal te benutten en is er aandacht voor sollicitatie- en presentatievaardigheden. 34.000 duizend 55-plussers hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze ondersteuning.

UWV organiseert daarnaast regionale bijeenkomsten voor werkzoekende 55-plussers en heeft middelen voor bij- of omscholing. In juni van dit jaar heeft minister Asscher van SZW besloten om de extra ondersteuning aan 55-plussers uit te breiden naar de jongere doelgroep 50-plus.

 

Categorie:
Tag(s):