woensdag, 30. juli 2014 - 13:24 Update: 30-07-2014 13:39

Van Aartsen wil meer ruimte voor OM bij optreden tegen verwerpelijke leuzen en symbolen

Van Aartsen wil meer ruimte voor OM bij optreden tegen verwerpelijke leuzen en symbolen
Foto: Gemeente Den Haag
Den Haag

Burgemeester Van Aartsen wil dat het Openbaar Ministerie (OM)meer ruimte krijgt om tijdens demonstraties strafrechtelijk op te treden tegen moreel verwerpelijke leuzen en symbolen.

Van Aartsen heeft het OM verzocht de geldende justitiële beleidslijn zowel ten aanzien van de getoonde vlaggen als geuite teksten nog eens scherp tegen het licht te houden.

De burgemeester meldt dat in antwoord op vragen uit de Haagse gemeenteraad. Van Aartsen is diep geraakt door de onheuse en onterechte aantijgingen van sommige zijden in zijn richting. Nimmer heeft hij, of is op zijn gezag gezegd, dat tijdens de demonstratie van 24 juli geen morele grenzen zijn overschreden. In een eerdere vergadering van de raad en recent nog tijdens een gesprek met Joodse organisaties heeft hij in niet mis te verstane zinnen anti-semitische uitingen in schrift en woord veroordeeld. 

In de afgelopen periode is op verzoek van burgemeester Van Aartsen in driehoeksverband (gemeente-politie-justitie) al verschillende malen aan de orde geweest of er op basis van het strafrecht strikter kan worden opgetreden tegen weerzinwekkende teksten en verwerpelijk vlagvertoon. Het parket in Den Haag heeft inmiddels met de parketten Amsterdam en Rotterdam opnieuw overlegd over een beleidslijn, waarin de recente ervaringen worden betrokken. 

In het antwoord aan de raad stelt de burgemeester dat het OM hem heeft gemeld dat het naar verwachting nog deze week het onderzoek naar mogelijk strafbare feiten tijdens de demonstratie van 24 juli jl. afrondt.

Provincie: